CEROMA COLOR

Från början av vår existens, så det är nästan 20 år, har vi enbart specialiserat oss på tekniker avsedda för efterbehandling och skydd av trädbevuxna och träbaserade ytor. I vårt arbete har vi blivit vägledda med principen "Ditt trä kunde inte bli bättre" genom att erbjuda lösningar och produkter som passar alla våra kunders behov och förväntningar, tack vare vilken den slutliga produkten de tillverkar är av unik kvalitet.

Vi tillhandahåller omfattande teknisk service och stöder våra kunder i att lösa sina problem, de som de får säkerhet till, garanterar produktionskontinuitet och säkerheten att använda den senaste tekniken.

I vårt arbete fokuserar vi alltid på direktkontakt med kunden, som behandlas som vår partner och inte ett annat "försäljningsnummer". Det som utmärker oss är flexibiliteten och det individuella tillvägagångssättet, tack vare att till exempel att ändra produktionskonceptet eller att anpassa produkter till speciella krav inte är något problem för oss. Tillämpa i många år det tillvägagångssätt som kundens problem våra våra problem, varje dag vi får deras förtroende och bygga varaktiga relationer i åratal.